• Дата проведення — 13 травня 2016 року.
  • Дата оголошення результатів — 26 травня 2016 року.
  • Загальна кількість зареєстрованих учасників – 193 307 осіб.
  • Фактична явка на пункти тестування — 93,74% від зареєстрованих.
  • Кількість завдань тесту — 60.
  • Максимальна кількість тестових балів – 94 бала.
  • Максимальний рейтинговий бал – 200 балів.
  • Час, відведений на виконання тесту — 150 хвилин.
  • Пороговий бал «склав/не склав» — 25 балів.
  • Відсоток учасників, які не подолали поріг «склав/не склав» — 13%.

Визначення тестового бала та схема оцінювання завдань тесту визначена характеристикою тесту ЗНО з історії України 2016 року. Після визначення тестового бала, результат кожного учасника, який склав тест і набрав 25 тестових балів або більше, переведений в рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати кожного учасника зазначені на індивідуальній інформаційній сторінці абітурієнта на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

За результатами тестування Українським центром оцінювання якості освіти оприлюднена таблиця переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за тест з історії України у 2016 році, у рейтингову шкалу (100–200 балів).

Також, Українським центром оцінювання якості освіти оприлюднена таблиця переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за тест з української мови та літератури у 2016 році, у шкалу 1-12 балів.

Таблиці переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100-200 балів та шкалу 1-12балів:

Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України проводилося 13 травня 2016 року.
У ньому взяли участь 181 170 осіб (93,7 % від загальної кількості зареєстрованих).
На виконання завдань сертифікаційної роботи з історії України було відведено 150
хвилин.
Завдання для сертифікаційної роботи розроблено відповідно до Програми
зовнішнього незалежного оцінювання з історії України для осіб, які бажають здобувати
вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2014 року № 1121 (в редакції
наказу від 05 жовтня 2014 року № 1276) (лист Міністерства освіти і науки України від
20 жовтня 2015 року № 1/11-15239).

Аналіз результатів виконання завдань сертифікаційної роботи з історії України
показав, що значна кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання має
лише фрагментарні знання історичних дат, процесів, учасників подій.
Значні труднощі виникають у багатьох тестованих під час розпізнавання пам’яток
архітектури та образотворчого мистецтва (наприклад, завдання 37 – успішність
виконання 24,1 %, завдання 53 – успішність виконання 34,1 %).
У більшості учасників не сформовані базові вміння встановлювати причиново-
наслідкові зв’язки (наприклад, завдання 7 – 39,5 %, завдання 24 – 29,9 %, завдання 47 –
37,3 %), працювати з історичними документами різного змісту, а саме: установлювати
відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою (наприклад,
завдання 36 – 35,1 %), аналізувати зміст фрагмента історичного документа та
пояснювати основні ідеї, які він висвітлює (наприклад, завдання 43 – 27,6 %),
характеризувати діяльність видатних історичних постатей (наприклад, завдання 33 –
33,8 %, завдання 54 – 42,2 %).
На недостатньому рівні в тестованих сформовано вміння правильно локалізувати
історико-географічні об’єкти та історичні факти (події, явища, процеси) на карті
(наприклад, завдання 9 – 34,8 %, завдання 31 – 42,2 %).
На середньому рівні в учасників зовнішнього незалежного оцінювання з історії
України сформовано вміння групувати (класифікувати) історичну інформацію за
вказаною ознакою, конкретизувати (відносити дати, події до відповідних історичних
періодів та епох, відносити події, ознаки подій та явища до певного історичного
процесу, а також – виділяти головне (визначати істотні характерні риси, складові,
етапи, віхи подій, явищ і процесів минулого; найважливіші зміни, що відбулися в
житті людства).

 Перевір свої знання

Побачив помилку? Пиши у коментарі вказавши номер питання!