• Дата проведення – 19 червня 2015 року.
  • Дата оголошення результатів — 03 липня 2015 року.
  • Загальна кількість зареєстрованих учасників – 158 556 осіб.
  • Фактична явка на пункти тестування – ______ % від зареєстрованих.
  • Кількість завдань тесту — 56.
  • Максимальна кількість тестових балів – 90 балів.
  • Максимальний рейтинговий бал – 200 балів.
  • Час, відведений на виконання тесту — 135 хвилин.
  • Пороговий бал «склав/не склав» — 25 балів.
  • Відсоток учасників, які не подолали поріг «склав/не склав» — _____ %.

Визначення тестового бала та схема оцінювання завдань тесту визначена характеристикою тесту ЗНО з історії України 2015 року. Після визначення тестового бала, результат кожного учасника, який склав тест і набрав 25 тестових балів або більше, переведений в рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати кожного учасника зазначені на індивідуальній інформаційній сторінці абітурієнта на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

За результатами тестування Українським центром оцінювання якості освіти оприлюднена таблиця переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за тест з історії України у 2015 році, у рейтингову шкалу (100–200 балів).

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100-200 балів з історії України

Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України проводилося 19 червня
2015 р. У ньому взяли участь 130 464 особи (82% від загальної кількості
зареєстрованих).
На виконання завдань сертифікаційної роботи з історії України було відведено
135 хвилин.
Завдання для сертифікаційної роботи розроблено відповідно до Програми
зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої Міністерством
освіти і науки України (наказ № 1121 від 01.10.2014 р., у редакції наказу № 1276
від 05.11.2014 р.).

Традиційно складними для учасників виявилися завдання, які перевіряли вміння
встановлювати послідовність подій у часі. Лише 11,3% (завдання № 49), 5,3%
(завдання № 50), 29,7% (завдання № 51) та 19,6% (завдання № 52) абітурієнтів змогли
встановити послідовності усіх зазначених у завданнях подій, спираючись на знання
відповідних історичних епох. Переважна ж більшість учасників правильно
визначила лише одну (або першу, або останню) подію: 41,7% – завдання № 49;
25,6% – завдання № 50; 35,6% – завдання № 51; 36,5% – завдання № 52. Це
свідчить про низький рівень засвоєння загальної картини історичного розвитку та
формування хронологічної компетентності.

 Перевір свої знання

Побачив помилку? Пиши у коментарі вказавши номер питання!