Зміст тестових завдань зовнішнього оцінювання з історії визначався відповідно до чинних нормативних документів – навчальної програми з історії для середніх загальноосвітніх навчальних закладів і програми вступних випробувань до вищих навчальних закладів України.
Завдання тестового зошита відображали зміст усіх тематичних блоків навчальних програм.

Завдання тесту, які стосувалися різних аспектів вітчизняної та всесвітньої історії, – економіки, соціальних відносин, внутрішньої й зовнішньої політики, суспільних рухів, матеріальної та духовної культури.

У зовнішньому оцінюванні з історії взяло участь 20033 випускника середніх загальноосвітніх закладів з усіх областей України.
Статистичний аналіз тесту базувався на широкій групі узагальнених статистичних даних. На діаграмах 1, 2, 3 наведено розподіл результатів зовнішнього оцінювання за трьома групами – за весь тест з історії, за субтест з історії України від найдавніших часів до початку ХХІ століття та за субтест з історії України ХХ – початку ХХІ століття.

Share This