• Дата проведення — 13 травня 2016 року.
  • Дата оголошення результатів — 26 травня 2016 року.
  • Загальна кількість зареєстрованих учасників – 193 307 осіб.
  • Фактична явка на пункти тестування — 93,74% від зареєстрованих.
  • Кількість завдань тесту — 60.
  • Максимальна кількість тестових балів – 94 бала.
  • Максимальний рейтинговий бал – 200 балів.
  • Час, відведений на виконання тесту — 150 хвилин.
  • Пороговий бал «склав/не склав» — 25 балів.
  • Відсоток учасників, які не подолали поріг «склав/не склав» — 13%.

Визначення тестового бала та схема оцінювання завдань тесту визначена характеристикою тесту ЗНО з історії України 2016 року. Після визначення тестового бала, результат кожного учасника, який склав тест і набрав 25 тестових балів або більше, переведений в рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати кожного учасника зазначені на індивідуальній інформаційній сторінці абітурієнта на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

За результатами тестування Українським центром оцінювання якості освіти оприлюднена таблиця переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за тест з історії України у 2016 році, у рейтингову шкалу (100–200 балів).

Також, Українським центром оцінювання якості освіти оприлюднена таблиця переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за тест з української мови та літератури у 2016 році, у шкалу 1-12 балів.

Таблиці переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100-200 балів та шкалу 1-12балів:

На недостатньому рівні в тестованих сформовано вміння правильно локалізувати
історико-географічні об’єкти та історичні факти (події, явища, процеси) на карті
(наприклад, завдання 9 – 34,8 %, завдання 31 – 42,2 %).
На середньому рівні в учасників зовнішнього незалежного оцінювання з історії
України сформовано вміння групувати (класифікувати) історичну інформацію за
вказаною ознакою, конкретизувати (відносити дати, події до відповідних історичних
періодів та епох, відносити події, ознаки подій та явища до певного історичного
процесу, а також – виділяти головне (визначати істотні характерні риси, складові,
етапи, віхи подій, явищ і процесів минулого; найважливіші зміни, що відбулися в
житті людства).
На достатньому рівні учасники тестування виконували завдання на встановлення
відповідності між явищами, процесами, подіями та періодами. Варто наголосити на
тому, що в традиційно складних завданнях на встановлення послідовності (наприклад,
завдання 27 – 22,8 %, завдання 58 – 27,3 %) хороша розподільна здатність виокремила
учасників з високим рівнем навчальних досягнень.
Аналіз статистичних показників сертифікаційної роботи показав:
– відсоток учасників, які подолали пороговий бал «склав/не склав», визначений
за методом Ангоффа–Беука, становить 86,5%;
– хорошу розподільну здатність тестових завдань (середнє значення 38,2), що дало
змогу виокремити учасників з високими навчальними досягненнями.
Таким чином, за допомогою тесту з історії України визначено рівень сформованості
історичної компетентності осіб, які бажали здобувати вищу освіту, та ступінь їхньої
підготовленості до навчання у вищих навчальних закладах.

 Перевір свої знання

Побачив помилку? Пиши у коментарі вказавши номер питання!