• Дата проведення – 19 червня 2015 року.
  • Дата оголошення результатів — 03 липня 2015 року.
  • Загальна кількість зареєстрованих учасників – 158 556 осіб.
  • Фактична явка на пункти тестування – ______ % від зареєстрованих.
  • Кількість завдань тесту — 56.
  • Максимальна кількість тестових балів – 90 балів.
  • Максимальний рейтинговий бал – 200 балів.
  • Час, відведений на виконання тесту — 135 хвилин.
  • Пороговий бал «склав/не склав» — 25 балів.
  • Відсоток учасників, які не подолали поріг «склав/не склав» — _____ %.

Визначення тестового бала та схема оцінювання завдань тесту визначена характеристикою тесту ЗНО з історії України 2015 року. Після визначення тестового бала, результат кожного учасника, який склав тест і набрав 25 тестових балів або більше, переведений в рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати кожного учасника зазначені на індивідуальній інформаційній сторінці абітурієнта на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

За результатами тестування Українським центром оцінювання якості освіти оприлюднена таблиця переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за тест з історії України у 2015 році, у рейтингову шкалу (100–200 балів).

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100-200 балів з історії України

Значна кількість абітурієнтів продемонструвала недостатній рівень
сформованості картографічних умінь: 45,1% (завдання № 3), 20,2% (завдання № 37)
та 45,4% (завдання № 53) учасників змогли правильно локалізувати історико-
географічні об’єкти та історичні факти (події, явища, процеси) на карті.
Варто підкреслити, що значні труднощі в переважної більшості учасників
викликали завдання на розпізнавання пам’яток архітектури та образотворчого
мистецтва, перелік яких чітко визначено Програмою ЗНО з історії України. У
цілому лише кожен третій учасник зміг правильно виконати такі завдання. Цей
факт свідчить, що абітурієнти під час підготовки до зовнішнього оцінювання не в
повній мірі опрацьовують програму та відповідний додаток до неї.

 Перевір свої знання

Побачив помилку? Пиши у коментарі вказавши номер питання!