Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України проводилося 20 червня
2014 р. У ньому взяли участь 130 485 осіб (89,5% від загальної кількості
зареєстрованих).
На виконання завдань тесту з історії України було відведено 135 хвилин.
Тест розроблено на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
історії України, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1689
від 03.12.2013 р., додаток 10).

Розроблені та апробовані впродовж багатьох років нормативні й організаційно-
правові засади зовнішнього незалежного оцінювання, дали можливість забезпечити його
успішне проведення й у 2014 р., незважаючи на існування ряду чинників, що склали
серйозну загрозу цьому. Ними були:
1. Складна фінансово-економічна ситуація в державі, що була зумовлена
антинародними та злочинними діями влади епохи президентства В. Януковича. Як
результат, навесні 2014 р. УЦОЯО знаходився в стані економічного колапсу, що зумовило
призупинення на 30 днів технологічних процесів підготовки до проведення зовнішнього
незалежного оцінювання.
2. Застаріла нормативно-правова база для проведення зовнішнього незалежного
оцінювання, яка формувалася під впливом посилення поліцейсько-наглядових функцій
держави. Через це багато нормативних положень, які були покладені в основу проведення
зовнішнього оцінювання, перестали відповідати суспільно-політичній ситуації в державі,
що склалася після подій листопада 2013 – лютого 2014 року.
3. Суттєве оновлення арсеналу технічних засобів збирання, обробки й передачі
інформації та їхнє широке використання в молодіжному середовищі.
4. Малоефективний внутрішньоорганізаційний менеджмент в УЦОЯО, який зумовив
ряд негативних явищ у його діяльності.
5. Продовження практики маргіналізації ролі та значення зовнішнього незалежного
оцінювання у вступній кампанії.
6. Анексія АР Крим та військово-політичний конфлікт і проведення
антитерористичної операції (АТО) в Донецькій і Луганській областях України.
Наявність цих та інших чинників зумовила необхідність вжиття оперативних заходів
надзвичайного характеру для виправлення ситуації, що склала серйозну загрозу для
проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році.

 Перевір свої знання

Побачив помилку? Пиши у коментарі вказавши номер питання!