За допомогою тесту з історії України визначено рівень сформованості
історичної компетентності осіб, які виявили бажання вступати до вищих
навчальних закладів, та ступінь їхньої підготовленості до навчання у вищих
навчальних закладах. Тест, укладений відповідно до Програми зовнішнього
незалежного оцінювання з історії України, структурно складався із п’яти великих
розділів: «Стародавня та середньовічна історія України (від найдавніших часів –
перша половина ХVІ ст.)», «Нова історія України (перший період: друга половина
ХVІ ст. – перша половина XVIII ст.)», «Нова історія України (другий період: друга
половина XVIIІ ст. – 1914 р.)», «Новітня історія України (перший період: 1914–
1939 рр.)», «Новітня історія України (другий період: 1939 – початок ХХІ ст.)».
Показники середньої складності завдань першої та другої сесій тестування
суттєво не відрізняються – 40 та 42%.
Однак слід зауважити, що виконання завдань за програмними розділами
показало певну нерівномірність опанування учасниками навчальним матеріалом.
Так, середній показник складності завдань за розділом «Стародавня та
середньовічна історія України» становить 41 та 54% для першої та другої сесії
тестування відповідно, «Нова історія України (перший період)» – 34 та 41%, «Нова
історія України (другий період)» – 38 та 33%, «Новітня історія України (перший
період)» – 42 та 38%, «Новітня історія України (другий період)» – 45 та 47%.

  • Дата проведення – 19, 20 червня 2013 року (перша і друга сесії).
  • Дата оголошення результатів – 01 липня 2013 року.
  • Кількість зареєстрованих учасників – 195 252 особи.
  • Фактична явка на пункти тестування – 174 614 осіб (87 992 – І сесія; 86 622 – ІІ сесія).
  • Кількість завдань тесту – 55.
  • Максимальна кількість тестових балів – 87.
  • Максимальний рейтинговий бал — 200.
  • Час, відведений на виконання тесту — 135 хвилин.

Визначення тестового бала та схема оцінювання завдань тесту визначена характеристикою тесту ЗНО з історії України 2013 року. Після визначення тестового бала, результат кожного учасника переведений в рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати кожного учасника зазначені на індивідуальній інформаційній сторінці абітурієнта на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

За результатами тестування Українським центром оцінювання якості освіти оприлюднені дві таблиці переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за тест з історії України в 2013 році (окремо для кожної сесії), у рейтингову шкалу (100–200 балів).

Результати учасників ЗНО з історії України в 2013 році:

Перша сесія ЗНО (Історія України. 2013 р.)

Результат

Кількість учасників

У % до кількості тих, хто взяв участь в тестуванні

від 100 до 123,5 балів

7259

8,25

від 124 до 150 балів

34496

39,23

від 150,5 до 180 балів

39410

44,82

від 180,5 до 190 балів

4852

5,52

від 190,5 до 199,5 балів

1858

2,11

200 балів

61

0,07

Друга сесія ЗНО (Історія України. 2013 р.)

Результат

Кількість учасників

У % до кількості тих, хто взяв участь в тестуванні

від 100 до 123,5 балів

6986

8,07

від 124 до 150 балів

33845

39,10

від 150,5 до 180 балів

39064

45,13

від 180,5 до 190 балів

4636

5,36

від 190,5 до 199,5 балів

1964

2,27

200 балів

63

0,07

 Перевір свої знання

Побачив помилку? Пиши у коментарі вказавши номер питання!