Зміст тестових завдань зовнішнього оцінювання з історії визначався відповідно до чинних нормативних документів – навчальної програми з історії для середніх загальноосвітніх навчальних закладів і програми вступних випробувань до вищих навчальних закладів України.
Завдання тестового зошита відображали зміст усіх тематичних блоків навчальних програм.

Завдання тесту, які стосувалися різних аспектів вітчизняної та всесвітньої історії, – економіки, соціальних відносин, внутрішньої й зовнішньої політики, суспільних рухів, матеріальної та духовної культури.

У зовнішньому оцінюванні з історії взяло участь 20033 випускника середніх загальноосвітніх закладів з усіх областей України.
Статистичний аналіз тесту базувався на широкій групі узагальнених статистичних даних. На діаграмах 1, 2, 3 наведено розподіл результатів зовнішнього оцінювання за трьома групами – за весь тест з історії, за субтест з історії України від найдавніших часів до початку ХХІ століття та за субтест з історії України ХХ – початку ХХІ століття.

Кількісні показники описової статистики для всього тесту наступні: максимально
можливий бал – 98, максимально набраний бал – 95, мінімально набраний бал – 10,
середнє – 32,9, середня складність тесту – 33,6, стандартне відхилення – 8,3, стандартна
похибка вимірювання – 4,5.
Для субтесту з історії України від найдавніших часів до початку ХХІ століття:
максимально можливий бал – 74, максимально набраний бал – 72, мінімально набраний
бал – 10, середнє – 25,7, середня складність субтесту – 29,4, стандартне відхилення – 6,4,
стандартна похибка вимірювання – 3,7.
Для субтесту з історії України ХХ – початку ХХІ століття: максимально можливий бал
– 53, максимально набраний бал – 52, мінімально набраний бал – 5, середнє – 19,2,
середня складність субтесту – 30,8, стандартне відхилення – 4,9, стандартна похибка
вимірювання – 2,8.
При цьому дані діаграм свідчать про зміщення результатів тестування ліворуч, у бік
мінімальних значень, тобто про підвищену складність запропонованих тестових завдань
зовнішнього оцінювання.

Share This