1556-1561 р. - створення Пересопницького Євангелія.

1556 р. - заснування князем Д. Вишневецьким на о. Малій Хортиці першої Січі.

1569 р. - Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої.

1586 р. - утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у Львові.

1596 р. - Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви.

Воєводство - адміністративна одиниця у Великому князівстві Литовському та Польщі XV-XVIII ст.

Українське козацтво - суспільний стан, який виник на півдні України наприкінці ХV ст. (слово «козак» тюркського походження означає «вільна озброєна людина»).

Низове козацтво - козаки, які мешкали поза межами Речі Посполитої на підконтрольних Січі землях.

Городове козацтво - це більшість козацтва, що проживала в прикордонних містах і землях Речі Посполитої, вела козацький спосіб життя, але не визнавалася польською владою.

Реєстрове козацтво - частина українського козацтва, яка перебувала на військовій службі Речі Посполитої і була внесена до спеціальних списків-реєстрів.

Запорозька Січ - головна військова база козаків, столиця козацької держави й сама держава.

Кошовий отаман - виборна посада в Запорізькій Січі у XVI - XVIII ст.; зосереджував у своїх руках вищу військову, адміністративну, судову владу, очолював Кіш Запорізької Січі.

Гетьман - 1) Командувач військом реєстрових козаків. 2) Глава Української держави - Гетьманщини. 3) Керівник повстань українських козаків і селян у XV - XVIII ст.

Старшина - привілейована верхівка українського козацтва, військове та адміністративне керівництво Запорозької Січі (кошовий отаман, суддя, осавул, писар, курінні отамани).

Клейноди - символи-відзнаки українського козацтва (корогва, бунчук, булава, каламар, литаври, печатка з гербом).

Греко-католицька церква - назва церкви, яка виникла внаслідок проголошеного в 1596 р. на церковному соборі в Бересті об’єднання католицької та православної церков.

Братство - релігійні та культурно-просвітницькі товариства, створювані православними міщанами при церковних парафіях (приходах) України в XV—XVII ст.

Полемічна література - література присвячена проблемам церковно-релігійного життя і зокрема, суперечці навколо ідеї об’єднання церков унаслідок Берестейської унії.

Василь-Костянтин Констянтинович Острозький (бл. 1526—1608  ) - український православний князь, культурно-освітній діяч, засновник слов’яно-греко-латинської школи і друкарні в Острозі, противник Берестейської церковної унії.

Дмитро Вишневецький (1516—1563) - український православний князь, перший козацький гетьман, засновник першої Запорозької Січі на о. Мала Хортиця, потрапив у полон під час походу в Молдавію і був страчений турками.

Кшиштоф Косинський (1545-1593) - гетьман запорізьких козаків, за походженням дрібний шляхтич з Підляшшя. Організатор козацького повстання 1591–1593 років в Україні проти шляхти й урядової адміністрації Речі Посполитої.

Северин Наливайко (?-1597) - український військовий діяч, козацький ватажок. Один з керівників повстання 1594—1596 років у Речі Посполитій.

Іван Федоров (бл. 1525—1583) - український першодрукар і книговидавець, засновник друкарні у Львові, де видав перші книги «Апостол» і «Буквар», а в друкарні Острога — Острозьку Біблію.

Герасим Смотрицький (?—1514) - культурно-освітній діяч,  письменник, педагог, перший ректор Острозької академії, головний перекладач і редактор Острозької біблії, автор полемічного твору «Ключ царства небесного...».

Іпатій Потій (1541—1613) - український письменник-полеміст, уніатський митрополит (1600—1613 рр.), один iз засновникiв греко-католицької (унiатської) церкви на Українi, активний учасник Брестського собору 1596 р.

Мелетій Смотрицький (1577-1633) - письменник-полеміст, церковний і освітній діяч, автор «Граматики слов'янської» (1619).

Інтерактивний конспект

Уважно читайте кожен слайд – після 3-4 слайдів вас очікує тест який перевірить вашу уважність. Ви зможете продовжити урок після закриття вікна – сайт збереже місце де ви зупинились. Прочитали конспект та розв’язали тести? Чудово! Тепер переходьте до нашого повного тесту внизу! 

Повний тест з до теми

Якщо бажаєте отримати більше 180 балів – обов’язково проходьте цей тест! Питання у ньому оновлюється після кожного перезавантаження сторінки. Тест містить питання різних рівнів складності та типів відповідно до Програми ЗНО з історії України.