Тема 9. Українські землі наприкінці 50-х - у 80-ті рр. XVII ст.

Основні дати

1658 р.     Гадяцький договір

1659 р.     Конотопська битва

1667 р.     Андрусівський договір

1669 р.     Корсунська угода, визнання Правобережної Гетьманщиною протекторату Османської імперії

1681 р.     Бахчисарайський мирний договір

1686 р.     «Вічний мир»

Закріпи у своїй пам’яті вивчені дати за допомогою MEMRISE.

Персоналії

Іван Виговський — (р. н. невід. — 1663) Гетьман Війська Запорозького у 1657—1659 рр., відстоював державну незалежність Гетьманщини, уклав Гадяцький договір 1658 р. з Річчю Посполитою, завдав поразки московському війську у Конотопській битві.

Петро Тетеря — (бл. 1620—1671) Гетьман Правобережної України у 1663—1665 рр., намагався об’єднати Україну під зверхністю польського короля.

Петро Дорошенко — (1627—1698) Гетьман Правобережної України у 1665—1676 рр., обраний 1668 р. гетьманом «обох берегів Дніпра», визнав протекторат Османської імперії над Правобережною Україною

Іван Брюховецький — (? — 1668) Гетьман Лівобережної України у 1663—1668 рр., обраний на Чорній раді у Ніжині, проводив промосковську політику, уклав Московські статті 1665 р. з Московською державою.

Іван Сірко — (бл. 1610—1680) Кошовий отаман Запорозької Січі (з 1663 р. обирався кошовим отаманом вісім разів), керівник численних походів проти Османської імперії та Кримського ханства, прихильник автономії Запорозької Січі.

Юрій Хмельницький — (бл. 1641 — після 1681) Гетьман України у 1659—1663рр., уклав Переяславські статті 1659 р. з Московською державою, Слободищенський трактат 1660 р. з Річчю Посполитою, гетьман Правобережної України у 1676—1681 рр., учасник Чигиринських походів турецько-татарської армії.

Дем’ян Многогрішний — (рр. н. і см. невід.) Гетьман Лівобережної України у 1669—1672 рр., відстоював автономію Гетьманщини, уклав Глухівські статті 1669 р. з Московською державою.

Іван Самойлович — (бл. 1630—1690) Гетьман Лівобережної України у 1672—1687 рр., обраний 1672 р. гетьманом «обох берегів Дніпра», відстоював державні інтереси України, уклав Конотопські статті 1672 р. з Московською державою.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені персоналії за допомогою MEMRISE.

Поняття і терміни

Руїна — період історії України кінця XVII ст., що відзначився розпадом української державності і загальним занепадом. В наслідок громадянської війни територію України по Дніпру було поділено на дві частини – Лівобережну і Правобережну

Великий згін — насильне переселення (депортація) мешканців Правобережжя (Подніпров’я) на Лівобережну Україну організоване гетьманом Іваном Самойловичем у 1678–1679 рр.

Протекторат — форма залежності однієї держави від іншої, коли основні питання її суспільно-політичного життя розв’язує на свій розсуд протектор

Сердюки — воїни найманих піхотних полків, створених гетьманом Петром Дорошенком

Компанійці — наймані кіннотні козацькі полки які виконували функції нагляду за порядком. Перший такий полк створив гетьман Д.Многогрішний у 1668

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва

Архітектура

  1. Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові. 1679-1689.Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові

  2. Покровський собор у Харкові. 1689.Покровський собор у Харкові. 1689

Образотворче мистецтво

  1. Портрет Богдана Хмельницького В. Гондіуса. Середина XVII ст.Портрет Богдана Хмельницького В. Гондіуса. Середина XVII ст.

  2. Ікона «Покров Богородиці» (з портретом гетьмана Богдана Хмельницького). Перша половина XVIII ст.Ікона «Покров Богородиці» (з портретом гетьмана Богдана Хмельницького). Перша половина XVIII ст.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

 Перевір свої знання

Share This