Тема 7. Українські землі в складі Речі Посполитої (перша половина XVII ст.)

Основні дати

1618 р.     похід козаків під проводом гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного на Москву

1621 р.     Хотинська війна

1625 р.     Куруківська угода

1632 р.     «Пункти для заспокоєння руського народу», утворення Києво-Могилянської академії

1637-1638 рр.    повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні

Закріпи у своїй пам’яті вивчені дати за допомогою MEMRISE.

Персоналії

Петро Конашевич-Сагайдачний — (1570-1622) Політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, який очолив морські походи козаків на турецькі фортеці Ізмаїл, Трапезунд, Синоп, Кафу, допоміг польському війську розгромити турецьку армію у битві під Хотином.

Іпатій Потій — (1541—1613) Український письменник-полеміст, уніатський митрополит (1600—1613 рр.), один iз засновникiв греко-католицької (унiатської) церкви на Українi, активний учасник Брестського собору 1596 р.

Иов Борецький — (1560—1631) Письменник, перекладач, церковний і культурний діяч, митрополит Української православної церкви в 1620—1631 рр., ректор Львівської та Київської братських шкіл, автор полемічних творів, спрямованих на захист православ’я, зокрема «Протестації».

Петро Могила — (1596—1647) Митрополит Української православної церкви у 1632—1647 рр., який домігся офіційного визнання польським урядом православної церкви, упорядкування церковного життя, розвитку освіти (заснування Києво-Могилянської колегії)

Закріпи у своїй пам’яті вивчені персоналії за допомогою MEMRISE.

Поняття і терміни

Панщина — форма земельної відробіткової ренти яка полягала в обов’язковій НЕОПЛАЧУВАНІЙ праці селянина в господарстві землевласника

Фільварки — великі багатогалузеві господарства, засновані на праці кріпосних селян та орієнтовані на виробництво продуктів на продаж

Золотий спокій — період від 1638 до 1648 р., названий так поляками через відсутність значних козацько-селянських виступів українців проти польського панування

Доба героїчних походів — період першої третини ХVІІ ст., який відзначився звитяжними походами козацтва проти Османської імперії

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва

Архітектура

  1. Ансамбль Кафедрального костелу у Львові: каплиця Боїмів. 1609-1617.Ансамбль Кафедрального костелу у Львові каплиця Боїмів

  2. Замок у Підгірцях (Львівська обл.). 1635-1640.Замок у Підгірцях (Львівська обл.). 1635-1640

  3. Іллінська церква в Суботові. 1653.Іллінська церква в Суботові

Образотворче мистецтво

  1. Портрет Петра Конашевича-Сагайдачного з книги «Вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного». 1622.Портрет Петра Конашевича-Сагайдачного з книги «Вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного»

  2. Портрет князя Криштофа Збаразького. Після 1622.Портрет князя Криштофа Збаразького. Після 1622

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

 Перевір свої знання

Share This