Основні дати

1920 р.     підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії

1923 р.     визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі, саморозпуск уряду ЗУНР

1925 р.     утворення Українського національно-демократичного об’єднання(УНДО)

1929 р.     утворення Організації українських націоналістів (ОУН)

1930 р.     проведення польською владою політики «пацифікації»

1938 р.     надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-Словаччини

15 березня 1939 р.      проголошення незалежності Карпатської України

Персоналії

Євген Коновалець                            (1891–1938) Український військовий і політичний діяч, керівник Галицько-Буковинського куреня Українських січових стрільців, полковник Армії УНР, ініціатор створення і голова Української військової організації, перший голова Проводу Організації українських націоналістів.

Степан Бандера                                (1909–1959) Український політичний діяч, один із лідерів Організації українських націоналістів, противник польської політики «пацифікації», голова ОУН-Б, прихильник відновлення української державності.

Андрій Мельник                               (1890–1964) Український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, співзасновник УВО, один із лідерів Організації українських націоналістів, голова ОУН-М, після смерті Є. Коновальця -голова Проводу ОУН, прихильник відновлення української державності.

Августин Волошин                          (1874-1945) Громадський, державний і культурний діяч, педагог, науковець, професор математики і фізики, автор понад 40 книг, здебільшого підручників і праць з педагогіки та психології; греко-католицький священик Мукачівської єпархії, 1938р. прем’єр-міністр автономного уряду Карпатської України, в 1939р. став президентом цієї держави.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені персоналії за допомогою MEMRISE.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені портрети персоналій за допомогою MEMRISE.

Поняття і терміни

Осадництво                              політика польського уряду, яка полягала в заохоченні переселення польських колоністів у 1920-х роках на західноукраїнські землі, які перебували у складі Польщі

Пацифікація                             політика масових репресій польського уряду щодо населення Західної України у 1930-х рр., яка передбачала придушення виступів за допомогою поліції і військ

Русинство                                 суспільно-політична течія в національному русі Закарпаття, представники якої вважали карпатоукраїнців окремим слов’янським народом і виступали за автономію, а в перспективі — за незалежність краю

Таємний університет              український нелегальний вищий навчальний заклад у Львові. Заснований у липні 1921 року, існував до 1925 року

Політична еміграція                вимушена чи добровільна зміна місця проживання людей (емігрантів, переселенців з політичних  причин

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

 Перевір свої знання

Share This