Тема 21. Українська революція

Основні дати

березень 1917 р.        утворення Української Центральної Ради

квітень 1917 р. Всеукраїнський Національний конгрес

червень 1917 р. ухвалення І Універсалу УЦР

липень 1917 р.  ухвалення II Універсалу УЦР

листопад 1917 р.        ухвалення Ш Універсалу УЦР

22 січня 1918 р. ухвалення IV Універсалу УЦР, проголошення незалежності УНР

січень 1918 р.   бій під Крутами

Персоналії

Михайло Грушевський                   (1866–1934) політичний і державний діяч, історик, голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка, завідуючий кафедрою історії України Львівського університету, автор 10-томної «Історії України-Русі», один із співзасновників Товариства українських поступовців, голова Української Центральної Ради.

Володимир Винниченко                 (1880-1951) Громадсько-політичний діяч, письменник, автор мемуарно-публіцистичного твору «Відродження нації», один із засновників УСДРП, голова Генерального секретаріату Української Центральної Ради, згодом Директорії УНР.

Сергій Єфремов                                (1876—1939) Громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, один із засновників УРП і Товариства українських поступовців, член Української Центральної Ради,  секретар міжнаціональних справ Генерального Секретаріату УЦР,  з вересня 1917 очолював Українську партію соціалістів-федералістів, віце-президент ВУАН (1922-1928рр.), репресований як один із керівників СВУ.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені персоналії за допомогою MEMRISE.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені портрети персоналій за допомогою MEMRISE.

Поняття і терміни

Автономізація                          процес досягнення автономії, зокрема поступове усвідомлення українцями необхідності самоуправління

Самостійники                           учасники українського національного руху, які прагнули створення незалежної Української держави

Універсали УЦР                      закони, акти конституційного значення, які приймала Українська Центральна Рада під час Української революції

Генеральний Секретаріат        перший український уряд, створений Центральною Радою у червні 1917 р. внаслідок прийняття Першого Універсалу

Вільне козацтво                       національні добровільні військово-міліційні формування часів національно-визвольних змагань 1917 — 1921 років, що діяли в Україні та на Кубані

Народний секретаріат              перший радянський уряд УНР, створений більшовиками на І Всеукраїнському з’їзді рад у Харкові у грудні 1917 р.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

 Перевір свої знання

Share This