Тема 20. Україна в Першій світовій війні

Основні дати

серпень 1914 р. утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України

1914 р.     Галицька битва. Взяття Львова

1915 р.     утворення Загальної української ради

1916 р.     Брусиловський прорив

Персоналії

Кость Левицький                              (1859—1941) Громадський, політичний і державний діяч, один із засновників Української національно-демократичної партії,  депутат австрійського парламенту та Галицького сейму, керівник Головної української (згодом Загальної української) ради, засновник і голова Національної Ради у Львові.

Дмитро Донцов                                 (1883–1873) Український політичний діяч, публіцист, літературний критик, ідеолог українського націоналізму, голова Союзу визволення України, автор праць, у яких обґрунтував необхідність політичної незалежності України.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені персоналії за допомогою MEMRISE.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені портрети персоналій за допомогою MEMRISE.

Поняття і терміни

Світова війна                           збройний конфлікт, у який утягнуто кілька держав або їх коаліцій, за переділ уже поділеного світу, переділ колоній, сфер впливу і отримання прибутків, поневолення інших народів

Галицько-Буковинське генерал- губернаторство             тимчасова адміністративно-територіальна одиниця на чолі з графом Г. Бобринським, створена царським урядом на окупованих російськими військами західноукраїнських землях наприкінці 1914 р.

Союз визволення України      політична організація, утворена емігрантами з Наддніпрянщини Д. Донцовим, Д. Дорошенком та ін. у серпні 1914 р. у Львові, яка ставила за мету створення самостійної соборної Української держави

Головна українська рада         міжпартійна організація на чолі з К. Левицьким, утворена представниками політичних партій Галичини УНДП, УРП, УСДП у серпні 1914 р. у Львові, яка ставила за мету здобуття автономії України у складі Австро-Угорщини

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

 Перевір свої знання

Share This