Тема 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині XIX ст.

Основні дати

1868 р.     створення у Львові товариства «Просвіта»

1873 р.     створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. Наукового товариства ім. Т. Шевченка)

1892 р.     створення у Львові Наукового товариства ім. Т. Шевченка

1890 р.     створення Русько-української радикальної партії (РУРП)

1899 р.     створення Української Національно-демократичної партії (УНДП)

Персоналії

Іван Франко                                       (1856–1916) Український поет, учений, громадський діяч, член Наукового товариства ім.Т.Шевченка, один із засновників Русько-української радикальної партії, автор віршів «Каменяр», «Вічний революціонер», повісті «Захар Беркут», драми «Украдене щастя».

Юліан Бачинський                           (1870–1940) Український громадський діяч, публіцист, член Русько-української радикальної партії, з 1899 р. — Української соціал-демократичної партії, автор праці «Україна поневолена». З 1918 р. стає членом Української національної ради ЗУНР; з 1919р. — представник УНР у Вашингтоні. Наприкінці листопада 1933 р. приїхав до Харкова, працював у редакції «Української радянської енциклопедії». У листопаді 1934 р. заарештований. Загинув у концтаборі.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені персоналії за допомогою MEMRISE.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені портрети персоналій за допомогою MEMRISE.

Поняття і терміни

Трудова міграція                     переселення людей за межі країни з метою пошуку роботи, вільних земель для сільськогосподарської діяльності

Партія                                       організація передової, найбільш активної й свідомої частини населення, що має спільні ідеї та інтереси і діє на основі спеціальної програми

Українофіли                             представники суспільно-політичного руху в Україні в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст., які вивчали українську мову, історію, культуру й займалися культурно-просвітницькою діяльностю (хлопомани, народовці)

Москвофіли                             представники суспільно-політичного руху в Західній Україні в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст., які прагнули приєднання західноукраїнських земель до Російської імперії

Народовці                                представники суспільно-політичного руху в Західній Україні у 60—90-х рр. ХІХ ст., які вважали основним питанням своєї діяльності не політичну боротьбу, а культурно-просвітницьку діяльність

Радикали                                  представники суспільно-політичного руху в Західній Україні  які виступали за національне й соціальне визволення українців, об’єднання всіх українських земель в єдину державу, прагнули надати українському визвольному рухові політичного характеру

Нова ера                                   політика українсько-австрійсько-польського порозуміння (компромісу) в Галичині у 1890 р., яка полягала в лояльному ставленні народовців до імперії Габсбургів узамін на поступки українцям у культурно-освітньої галузі

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва

Повториу своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

 Перевір свої знання

Share This