Тема 10. Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIII ст.

Основні дати

1708 р.     україно-шведський договір зруйнування Батурина

1709 р.     Полтавська битва Зруйнування рос. військами Чортомлицької Січі

1710 р.     ухвалення Конституції Пилипа Орлика

1713 р.     ліквідація козацтва на Правобережній Україні

1734 р.     заснування Нової (Підпільненської) Січі

Закріпи у своїй пам’яті вивчені дати за допомогою MEMRISE.

Персоналії

Іван Мазепа — (1639–1709) Гетьман Лівобережної України у 1687—1708 рр., уклав Коломацькі статті 1687 р. з Московською державою, брав участь у Другому кримському поході 1689 р., уклав таємний договір 1708 р. зі шведським королем Карлом XII з метою відродження незалежності України.

Кость Гордієнко — (р. н. невід. — 1733) Кошовий отаман Запорозької Січі, видатний військовий і політичний діяч, який підтримав І. Мазепу в боротьбі з Петром I. До 1728 р. очолював Олешківську Січ, сподвижник П. Орлика.              

Іван Скоропадський — (1646–1722) Гетьман Лівобережної України у 1708—1722 рр., уклав Решетилівські статті 1709 р. з Московською державою, за його правління автономія Гетьманщини була значно обмежена

Павло Полуботок — (бл. 1660–1724) Наказний (тимчасовий) гетьман Лівобережної України у 1722—1724 рр., намагався відстояти права Гетьманщини й обмежити повноваження Малоросійської колегії.

Данило Апостол — (1654–1734) Гетьман Лівобережної України у 1727—1734 рр., провів реформи у сферах судочинства, фінансів, торгівлі й таким чином тимчасово пригальмував наступ царизму на автономію України.

Пилип Орлик — (1672 – 1742) Гетьман в еміграції у 1710—1742 рр., уклав угоду з козацькою старшиною під назвою «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорізького», шукав підтримки європейських країн для відновлення незалежності України.

Феофан Прокопович — (1681–1736) Громадський, культурний і церковний діяч, учений-енциклопедист, ректор Києво-Могилянської академії, письменник, автор історичної драми.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені персоналії за допомогою MEMRISE.

Поняття і терміни

Конституція — основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування органів влади, виборчу систему, права й обов’язки держави, суспільства та громадян. Інші закони держави, як правило спираються на конституцію.

Малоросія — назва Гетьманщини в законодавчих актах і розпорядженнях царського уряду після укладення українсько-московського договору 1654 р.

Малоросійська колегія — орган управління російської адміністрації в Гетьманщині, створений із метою контролю за діяльністю гетьмана і старшини

Козацьке бароко — архітектурний стиль, який поєднує притаманні європейському бароко розкішні оздоби й підкреслену декоративність з особливостями української архітектури

Козацькі літописи — українські літописи, що творилися в козацькому середовищі й розповідали про події козацької історії

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва

Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Архітектура

  1. Оборонна синагога в Жовкві. 1692-1698.Оборонна синагога в Жовкві. 1692-1698

  2. Георгіївська церква Видубицького монастиря в Києві. 1696-1701.Георгіївська церква Видубицького монастиря в Києві. 1696-1701.

  3. Преображенська церква у Великих Сорочинцях. 1732.Преображенська церква у Великих Сорочинцях

Образотворче мистецтво

  1. Ікона «Вознесіння Христове» з іконостасу церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський. Й.Кондзелевич.Ікона «Вознесіння Христове» з іконостасу церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський. Й.Кондзелевич.

  2. Гравюра «Іван Мазепа серед своїх добрих справ». 1706. І. Мигура.Гравюра «Іван Мазепа серед своїх добрих справ». 1706. І. Мигура.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

 Перевір свої знання

Share This