Шановні учні, перед вами тест який розроблено відповідно до Програми ЗНО з історії України у 2018 р.

Тест перевірить чи вмієте Ви:

Розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних держав; воєводства Речі Посполитої на українських землях.

Характеризувати соціально-економічне та політичне становище в українських землях, становище православної та греко-католицької церков.

Визначати наслідки «доби героїчних походів козацтва» перших десятиліть XVII ст., козацьких повстань 1620-1630-х рр.

Чи обізнані ви з наступними фактами: Зміни в соціально-економічному житті. Відновлення церковної православної ієрархії 1620 р. Розвиток культури та освіти. Морські походи козаків. Участь українського козацтва у війнах Речі Посполитої проти Московського царства і Османської імперії. Козацькі повстання 1620-1630-х рр. «Ординація Війська Запорозького…»

Чи знаєте ви значення таких понять та термінів: «панщина», «фільварки», «Золотий спокій».

Чи пам’ятаєте ким були такі відомі персоналії, як Петро Конашевич-Сагайдачний, Іпатій Потій, Йов Борецький, Петро Могила.

Share This