Тест до теми 5. Литовсько-руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV — першій половині XVI ст.)

Шановні учні, перед вами тест який розроблено відповідно до Програми ЗНО з історії України у 2018 р.

Тест перевірить чи вмієте Ви:

Розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних держав; територію Кримського ханства.

Характеризувати політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії, соціально-економічний розвиток українських земель, становище суспільних верств, здобутки в галузі освіти та культури.

Визначати особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі Великого князівства Литовського, причини та наслідки Кревської унії, причини виникнення українського козацтва. Пояснювати особливості перебування українських земель у складі інших держав.

Чи обізнані ви з наступними фактами: Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу інших держав (Угорське королівство, Молдавське князівство, Османська імперія, Московське царство). Кревська унія. «Велике князівство Руське». Остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Виникнення українського козацтва. Соціально-економічне життя. Розвиток культури та освіти.

Чи знаєте ви значення таких понять та термінів: «шляхта», «магдебурзьке право», «магістрат», «цехи», «Дике поле», «козак».

Чи пам’ятаєте ким буди такі відомі персоналії, як Ольгерд, Вітовт, Свидригайло, Хаджі-Герей, Костянтин Іванович Острозький, Юрій Дрогобич.

Share This