Шановні учні, перед вами тест який розроблено відповідно до Програми ЗНО з історії України у 2018 р.

Тест перевірить чи вмієте Ви:

Розпізнавати на картосхемі Галицько-Волинську державу за правління Романа Мстиславовича та Данила Романовича; напрямки походів монголів на південно-західні землі Русі.

Характеризувати розвиток політичного, соціального і господарського життя Галицько-Волинської держави, внутрішню та зовнішню політику Данила Романовича, Лева Даниловича, Юрія І Львовича, Юрія II Болеслава, залежність українських князівств від Золотої Орди, наслідки золотоординського панування.

Визначати передумови та значення утворення Галицько-Волинської держави, монгольської навали.

Пояснювати, особливості процесу формування та значення утворення Галицько-Волинської держави.

Чи обізнані ви з наступними фактами: Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Князювання Данила Романовича. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Галицько-Волинська держава за нащадків Данила Романовича. Розвиток суспільно-політичного та господарського життя. Культура Галицько-Волинської держави.

Чи знаєте ви значення таких понять та термінів: «ярлик», «баскак».

Чи пам’ятаєте ким були такі відомі персоналії, як Роман Мстиславович, Данило Романович, Лев Данилович, Юрій І Львович, Юрій II Болеслав.

Share This