Шановні учні, перед вами тест який розроблено відповідно до Програми ЗНО з історії України у 2018 р.

Тест перевірить чи вмієте Ви:

Розпізнавати на картосхемі українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини, територіальні межі Карпатської України.

Характеризувати вплив міжнародної ситуації 1920-1930-х рр. на політику урядів Польщі, Румунії, Чехословаччини в українських землях, стан економіки, життя населення, освіти та культури, різні течії національного руху, діяльність політичних партій західноукраїнських земель у 1930-х рр.

Визначати причини поділу українських земель між різними державами у 1920-1930-ті рр. та їх наслідки для суспільства; причини і наслідки діяльності політичних сил.

Чи обізнані ви з наступними фактами: Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного життя в 1930-х рр. Карпатська Україна.

Чи знаєте ви значення таких понять та термінів: «осадництво», «пацифікація», «русинство», «Таємний університет», «політична еміграція».

Чи пам’ятаєте ким були такі відомі персоналії, як Євген Коновалець, Степан Бандера, Андрій Мельник, Августин Волошин.

Share This