Шановні учні, перед вами тест який розроблено відповідно до Програми ЗНО з історії України у 2018 р.

Тест перевірить чи вмієте Ви:

Розпізнавати на картосхемі територію Української Народної Республіки, згідно з III Універсалом УЦР; напрямки наступу більшовиків під час першої війни УНР з радянською Росією.

Характеризувати діяльність Української Центральної Ради, українських партій, політичних діячів; основні положення Універсалів УПР: взаємовідносини УЦР з Тимчасовим урядом; боротьбу за владу в Києві в жовтні — листопаді 1917 р. Ультиматум Раднаркому.

Визначати причини Української революції, її характер; роль Всеукраїнських з’їздів рад у Києві та Харкові; причини та наслідки першої війни радянської Росії з УНР; здобутки і прорахунки УЦР в державотворчому процесі.

Пояснювати історичне значення Універсалів УЦР.

Чи обізнані ви з наступними фактами: Революційні події в Україні в 1917 — на початку 1918 р. Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення українців. Універсали Української Центральної Ради (УЦР). Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення Української Народної Республіки (УНР). Проголошення радянської влади. Перша війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.

Чи знаєте ви значення таких понять та термінів: «автономізація», «самостійники», «Універсали УЦР», «Генеральний Секретаріат», «Вільне козацтво», «Народний секретаріат».

Чи пам’ятаєте ким були такі відомі персоналії, як Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Сергій Єфремов.

Share This