Тест до теми 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Шановні учні, перед вами тест який розроблено відповідно до Програми ЗНО з історії України у 2018 р.

Тест перевірить чи вмієте Ви:

Розпізнавати на картосхемі адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії, територіальні зміни, що відбулися внаслідок російсько-турецької війни 1806-1812 рр.

Характеризувати політику Російської імперії щодо України економічний розвиток і соціальні відносини, початок національного відродження, поширення на Україну російського та польського суспільних рухів, програмні засади, документи та діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

Визначати причини, значення національного відродження, діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

Чи обізнані ви з наступними фактами: Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії. Початок українського національного відродження. Кирило-Мефодіївського братство. Поширення в Україні російського та польського суспільних рухів. Початок промислового перевороту.

Чи знаєте ви значення таких понять та термінів: «промисловий переворот», «нація», «національне відродження», «національна ідея», «масонство», «декабристи».

Чи пам’ятаєте ким були такі відомі персоналії, як Йосип Гладкий, Іван Котляревський, Микола Гулак, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко, Устим Кармалюк.

Share This