Шановні учні, перед вами тест який розроблено відповідно до Програми ЗНО з історії України у 2018 р.

Тест перевірить чи вмієте Ви:

Розпізнавати на картосхемі територіальні межі України.

Характеризувати основні джерела історії України.

Визначати основні періоди історії України

Чи обізнані ви з наступними фактами: Історія України як наука. Загальна періодизація. Джерела з історії України.

Чи знаєте ви значення таких понять та термінів: «історія», «хронологія», «історичні джерела», «археологія», «цивілізація».

Share This