1928/1929-1932 рр.   перша п’ятирічка

1928 р.     Шахтинська справа

1929 р.     рік «великого перелому», початок насильницької  колективізації

1930 р.     справа проти «Союзу Визволення України (СВУ)»

1932 — 1933 рр.  Голодомор в Україні

1934 р.     перенесення столиці України з Харкова до Києва

1937 р.     ухвалення Конституції УРСР

1937-1938 рр.    «Великий терор»

Тоталітарний режим               політичний режим, який передбачає встановлення всеосяжного державного контролю над усіма сферами життя суспільства шляхом терору, знищення демократичних свобод, зосередження влади в руках окремої групи політичної партії

П’ятирічка                                п’ятирічний план розвитку народного господарства СРСР або період, що цим планом охоплювався

Форсована індустріалізація    комплекс заходів сталінського керівництва щодо прискореного розвитку промисловості з метою ліквідації техніко-економічної відсталості та зміцнення обороноздатності СРСР.

Стаханівський рух                  масовий робітничий рух за підвищення продуктивності праці, досягнення високих виробничих показників за рахунок поліпшення її організації, започаткований вибійником шахти О. Стахановим.

Колективізація                         перетворення індивідуальних селянських господарств на колективні господарства (колгоспи, радгоспи)

Розкуркулення                         примусове позбавлення селян-куркулів власності під гаслом «ліквідації куркульства як класу» з метою зламати опір колективізації з боку заможних селян

Закон про п’ять колосків        постанова ВЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. про охорону соціалістичної власності, яка передбачала суворі покарання «за розкрадання колгоспного майна»

Голодомор                               цілеспрямована політика сталінського керівництва в 1932—1933 рр. на створення штучного голоду шляхом реквізиції у селян продовольства з метою завершення суцільної колективізації

Чорна дошка                            статус села чи району на території Української СРР, який передбачав блокаду та посилений терор голодом цивільного населення під час геноциду українського народу 1932—1933

Розстріляне відродження       трагічний період піднесення української культури у 1930-ті рр., пов’язаний з установленням тотального контролю більшовицького режиму над культурою й фізичним знищенням кращих представників української літератури й мистецтва

ГУЛАГ                                     у СРСР у 1934–1956 роках підрозділ НКВС, який керував системою виправничо-трудових (офіційна назва у 1920-х роках — концентраційних) таборів

Паспортна система                  запровадження паспортної системи у містах, а селянам видача паспортів заборонялась (фактичне прикріплення до землі)

Соціалістичний реалізм (соцреалізм)                термін, що закріпився у радянському мистецтвознавстві для позначення художнього методу та стилю, що панував у СРСР з 30-х років XX сторіччя

Закріпи у своїй пам’яті вивчені поняття та терміни за допомогою MEMRISE.

Станіслав Косіор                              (1889–1939) Радянський державний діяч, один із організаторів КП(б)У, генеральний секретар ЦК КП(б)У (1928—1938 рр.), прихильник суцільної колективізації, безпосередній організатор голодомору 1932—1933 рр. в Україні, сприяв згортанню українізації, організації політичних процесів, винищенню української інтелігенції.

Лазар Каганович                              (1893–1991) Радянський партійний і державний діяч, один із найближчих прибічників Й. Сталіна, генеральний секретар ЦК КП(б)У у 1925—1928 рр., противник українізації, виступав проти політичної лінії українських націонал-комуністів О. Шумського і М. Хвильового, прихильник проведення суцільної колективізації, один із організаторів геноциду українців 1932–1933 років.

Максим Рильський                           (1895-1964) Український радянський поет, перекладач, публіцист, громадський діяч, мовознавець, літературознавець. Академік АН УРСР. Представник неокласицизму.

Павло Вірський                                 (1905 — 1975) Український танцівник і хореограф, Народний артист СРСР (1960).

Григорій Верьовка                           (1895 — 1964) Український композитор, художній керівник і головний диригент Державного українського народного хору.

Павло Постишев                               (1887–1939) Радянський державний діяч, член Політбюро ЦК КП(б)У, одночасно перший секретар Харківського, а згодом Київського обкому Компартії, один із організаторів голодомору 1932—1933 рр. в Україні, сприяв згортанню українізації, організації політичних процесів, винищенню української інтелігенції.

Закріпи у своїй пам’яті вивчені персоналії за допомогою MEMRISE.

Інтерактивний конспект

Уважно читайте кожен слайд — після 3-4 слайдів вас очікує тест який перевірить вашу уважність. Ви зможете продовжити урок після закриття вікна — сайт збереже місце де ви зупинились. Прочитали конспект та розв’язали тести? Чудово! Тепер переходьте до нашого повного тесту внизу! 

Повний тест з до теми

Якщо бажаєте отримати більше 180 балів — обов’язково проходьте цей тест! Питання у ньому оновлюється після кожного перезавантаження сторінки. Тест містить питання різних рівнів складності та типів відповідно до Програми ЗНО з історії України.

No HTML was returned.