Довідник з Історії України

Тема 2. Стародавня історія України

Факти Поява та розселення людей на території України Поява перших людей на території України належить до доби палеоліту. Палеоліт (від грецького «палайос» — давній і «літос» — камінь) — давній кам’яний вік, перший етап кам’яної доби, коли люди почали виготовляти...

читать далее

Тема 3. Київська держава

  Основні дати 860 р. похід Аскольда на Константинополь, укладення першого відомого договору Русі з Візантією 882 р.       об'єднання північних та південних руських земель Олегом 907, 911,941,944 рр.   походи князів на Константинополь 988...

читать далее

Тема 4. Галицько-Волинська держава. Монгольська навала

  Основні дати 1199 р.     утворення Галицько-Волинської держави 1223 р.     битва на р. Калка 1238-1264 pp.    правління Данила Романовича 1240 р.     захоплення Києва монголами Закріпи у своїй пам'яті вивчені дати за допомогою MEMRISE....

читать далее

Тема 5. Литовсько-руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV — першій половині XVI ст.)

  Основні дати 1362 р.     битва на р. Сині Води 1385 р.     укладення Кревської унії 1449 р.     утворення Кримського ханства 1478 р.     визнання  Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії 1489 р.     перша згадка про...

читать далее

Тема 6. Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина XVI ст.)

  Основні дати 1556-1561 р.     створення Пересопницького Євангелія 1556 р.     заснування князем Д. Вишневецьким на о. Малій Хортиці першої Січі 1569 р.     Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої 1586 р.     утворення першої братської...

читать далее

Тема 7. Українські землі в складі Речі Посполитої (перша половина XVII ст.)

Основні дати 1618 р.     похід козаків під проводом гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного на Москву 1621 р.     Хотинська війна 1625 р.     Куруківська угода 1632 р.     «Пункти для заспокоєння руського народу», утворення Києво-Могилянської...

читать далее

Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького середини XVII ст.

  Основні дати 1648 р.     Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви 1649 р.     Зборівська битва. Укладення Зборівського договору 1651 р.     Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору 1652 р.     Батозька битва 1653 р.    ...

читать далее

Тема 9. Українські землі наприкінці 50-х — у 80-ті рр. XVII ст.

Основні дати 1658 р.     Гадяцький договір 1659 р.     Конотопська битва 1667 р.     Андрусівський договір 1669 р.     Корсунська угода, визнання Правобережної Гетьманщиною протекторату Османської імперії 1681 р.     Бахчисарайський мирний...

читать далее

Тема 10. Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

  Основні дати 1708 р.     україно-шведський договір зруйнування Батурина 1709 р.     Полтавська битва Зруйнування рос. військами Чортомлицької Січі 1710 р.     ухвалення Конституції Пилипа Орлика 1713 р.     ліквідація козацтва на...

читать далее

Тема 11. Українські землі в другій половині XVIII ст.

Основні дати 1764 р.     остаточна ліквідація гетьманства 1768 р.     Коліївщина 1775 р.     остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі 1780-1782рр.     ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії 1783 р.    ...

читать далее

Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Основні дати 1798 р.     вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського грудень 1825 - січень 1826 рр.    повстання Чернігівського полку 1828 р.     ліквідація Задунайської Січі 1830-1831 рр.    Польське визвольне повстання 1846-1847 рр.   ...

читать далее

Тема 13. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Основні дати 1816 рр.   створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків 1833-1837 рр.    діяльність «Руської трійці» 1848 р.     скасування кріпацтва на західноукраїнських землях (селянська реформа) Персоналії Олександр...

читать далее

Тема 14. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Основні дати 1805 р.     відкриття університету в Харкові 1834 р.     відкриття університету в Києві 1839 р.     ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі Персоналії Петро Гулак-Артемовський          (1790–1865)...

читать далее

Тема 15. Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

Основні дати 19 лютого 1861 р.     царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії 1863 рр.   Валуєвський циркуляр 1863-1864 рр.    польське національно-визвольне повстання 1876 р.     Емський указ Персоналії Володимир...

читать далее

Тема 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині XIX ст.

Основні дати 1868 р.     створення у Львові товариства «Просвіта» 1873 р.     створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. Наукового товариства ім. Т. Шевченка) 1892 р.     створення у Львові Наукового товариства ім....

читать далее

Тема 17. Культура України в другій половині XIX — на початку ХХ ст.

Основні дати 1865 р.     відкриття Новоросійського університету 1875 р.     відкриття Чернівецького університету Персоналії Сергій Васильківський                    (1854–1917) Український живописець. Створив ряд ліричних пейзажів України,...

читать далее

Тема 18. Наддніпрянська Україна в 1900-1914 рр.

Основні дати 1900 р.     утворення Революційної української партії(РУП), першої політичної партії Наддніпрянської України 1908 р.     створення Товариства українських поступовців (ТУП) 1911-1913 рр.    «справа Бейліса» Персоналії Євген...

читать далее

Тема 19. Західноукраїнські землі у складі Австро-угорської імперії у 1900-1914 рр.

Основні дати 1900 р.     обрання А. Шептицького митрополитом греко-католицької церкви 1907 р.     впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків Персоналії Андрей Шептицький                       (1865 ­ 1944)...

читать далее

Тема 20. Україна в Першій світовій війні

Основні дати серпень 1914 р. утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України 1914 р.     Галицька битва. Взяття Львова 1915 р.     утворення Загальної української ради...

читать далее

Тема 21. Українська революція

Основні дати березень 1917 р.        утворення Української Центральної Ради квітень 1917 р. Всеукраїнський Національний конгрес червень 1917 р. ухвалення І Універсалу УЦР липень 1917 р.  ухвалення II Універсалу УЦР листопад 1917 р.       ...

читать далее

Тема 22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1921 рр.)

Основні дати січень (лютий) 1918 р.       Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу 29 квітня 1918 р.       державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського 1 листопада 1918 р.   «Листопадевий зрив» у Львові 13 листопада 1918...

читать далее

Тема 23. Українська CPP в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)

Основні дати 1921 - 1923 рр. голод в Україні 1921 р.     утворення Української автокефальної православної церкви(УАПЦ) 1922 р.     входження УСРР до складу СРСР 1923 р.     початок політики «коренізації» в УСРР 1925 р.     завершення відбудови...

читать далее

Тема 24. Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 рр.

Основні дати 1928/1929-1932 рр.   перша п’ятирічка 1928 р.     Шахтинська справа 1929 р.     рік «великого перелому», початок насильницької  колективізації 1930 р.     справа проти «Союзу Визволення України (СВУ)» 1932 - 1933 рр.  Голодомор в...

читать далее

Тема 25. Західна Україна в 1921-1939 рр.

Основні дати 1920 р.     підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії 1923 р.     визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі, саморозпуск уряду ЗУНР 1925 р.    ...

читать далее

Тема 26. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.)

Основні дати 23 серпня 1939 р.      радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа) 1 вересня 1939 р.       початок Другої світової війни 17 вересня 1939 р.     вступ Червоної армії на територію західної України червень 1940 р....

читать далее

Тема 27. Україна в перші повоєнні роки (1945 — на початку 1950-х рр.)

Основні дати 1945 р.     входження Закарпаття до складу УРСР квітень 1945 р. Україна стає співзасновницею ООН березень 1946 р.         «саморозпуск» УГКЦ 1 9 4 6 - 1 9 4 7 рр.      голод в Україні квітень-липень 1947 р.      проведення...

читать далее

Тема 28. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

Основні дати 1953-1954 рр.   повстання політичних в’язнів в сталінських концтаборах. Ліквідація ГУЛАГу лютий 1954 р.   входження Кримської області до складу УРСР 1956 р.     XX з’їзд КПРС 1957 р.     запуск першого штучного супутника Землі,...

читать далее

Тема 29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.)

Основні дати 1965 р.     реформи в сільському господарстві та промисловості («косигінська реформа») 1972 р.     зміна політичного керівництва УРСР 1976 р.     утворення Української Гельсінської групи Персоналії Валерій...

читать далее

Тема 30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985-1991 рр.)

Основні дати квітень 1985 р. початок «перебудови» 26 квітня 1986 р.       вибух на Чорнобильській АЕС вересень 1989 р.        створення Народного руху України за перебудову березень 1990 р.         перші альтернативні вибори до Верховної Ради...

читать далее

Тема 31. Україна в умовах незалежності

Основні дати 6 грудня 1991 р.        заснування Збройних Сил України липень 1994 р.  обрання Л. Кучми Президентом України 1995 р.     Україна стає членом Ради Європи 28 червня 1996 р.       ухвалення Конституції України Вересень  1996 р.      ...

читать далее

Довідник з Історії України

Тема 2. Стародавня історія України

Факти Поява та розселення людей на території України Поява перших людей на території України належить до доби палеоліту. Палеоліт (від грецького «палайос» — давній і «літос» — камінь) — давній кам’яний вік, перший етап кам’яної доби, коли люди почали виготовляти...

читать далее

Тема 3. Київська держава

  Основні дати 860 р. похід Аскольда на Константинополь, укладення першого відомого договору Русі з Візантією 882 р.       об'єднання північних та південних руських земель Олегом 907, 911,941,944 рр.   походи князів на Константинополь 988...

читать далее

Тема 4. Галицько-Волинська держава. Монгольська навала

  Основні дати 1199 р.     утворення Галицько-Волинської держави 1223 р.     битва на р. Калка 1238-1264 pp.    правління Данила Романовича 1240 р.     захоплення Києва монголами Закріпи у своїй пам'яті вивчені дати за допомогою MEMRISE....

читать далее

Тема 5. Литовсько-руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV — першій половині XVI ст.)

  Основні дати 1362 р.     битва на р. Сині Води 1385 р.     укладення Кревської унії 1449 р.     утворення Кримського ханства 1478 р.     визнання  Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії 1489 р.     перша згадка про...

читать далее

Тема 6. Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина XVI ст.)

  Основні дати 1556-1561 р.     створення Пересопницького Євангелія 1556 р.     заснування князем Д. Вишневецьким на о. Малій Хортиці першої Січі 1569 р.     Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої 1586 р.     утворення першої братської...

читать далее

Тема 7. Українські землі в складі Речі Посполитої (перша половина XVII ст.)

Основні дати 1618 р.     похід козаків під проводом гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного на Москву 1621 р.     Хотинська війна 1625 р.     Куруківська угода 1632 р.     «Пункти для заспокоєння руського народу», утворення Києво-Могилянської...

читать далее

Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького середини XVII ст.

  Основні дати 1648 р.     Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви 1649 р.     Зборівська битва. Укладення Зборівського договору 1651 р.     Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору 1652 р.     Батозька битва 1653 р.    ...

читать далее

Тема 9. Українські землі наприкінці 50-х — у 80-ті рр. XVII ст.

Основні дати 1658 р.     Гадяцький договір 1659 р.     Конотопська битва 1667 р.     Андрусівський договір 1669 р.     Корсунська угода, визнання Правобережної Гетьманщиною протекторату Османської імперії 1681 р.     Бахчисарайський мирний...

читать далее

Тема 10. Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

  Основні дати 1708 р.     україно-шведський договір зруйнування Батурина 1709 р.     Полтавська битва Зруйнування рос. військами Чортомлицької Січі 1710 р.     ухвалення Конституції Пилипа Орлика 1713 р.     ліквідація козацтва на...

читать далее

Тема 11. Українські землі в другій половині XVIII ст.

Основні дати 1764 р.     остаточна ліквідація гетьманства 1768 р.     Коліївщина 1775 р.     остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі 1780-1782рр.     ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії 1783 р.    ...

читать далее

Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Основні дати 1798 р.     вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського грудень 1825 - січень 1826 рр.    повстання Чернігівського полку 1828 р.     ліквідація Задунайської Січі 1830-1831 рр.    Польське визвольне повстання 1846-1847 рр.   ...

читать далее

Тема 13. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Основні дати 1816 рр.   створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків 1833-1837 рр.    діяльність «Руської трійці» 1848 р.     скасування кріпацтва на західноукраїнських землях (селянська реформа) Персоналії Олександр...

читать далее

Тема 14. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Основні дати 1805 р.     відкриття університету в Харкові 1834 р.     відкриття університету в Києві 1839 р.     ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі Персоналії Петро Гулак-Артемовський          (1790–1865)...

читать далее

Тема 15. Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

Основні дати 19 лютого 1861 р.     царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії 1863 рр.   Валуєвський циркуляр 1863-1864 рр.    польське національно-визвольне повстання 1876 р.     Емський указ Персоналії Володимир...

читать далее

Тема 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині XIX ст.

Основні дати 1868 р.     створення у Львові товариства «Просвіта» 1873 р.     створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. Наукового товариства ім. Т. Шевченка) 1892 р.     створення у Львові Наукового товариства ім....

читать далее

Тема 17. Культура України в другій половині XIX — на початку ХХ ст.

Основні дати 1865 р.     відкриття Новоросійського університету 1875 р.     відкриття Чернівецького університету Персоналії Сергій Васильківський                    (1854–1917) Український живописець. Створив ряд ліричних пейзажів України,...

читать далее

Тема 18. Наддніпрянська Україна в 1900-1914 рр.

Основні дати 1900 р.     утворення Революційної української партії(РУП), першої політичної партії Наддніпрянської України 1908 р.     створення Товариства українських поступовців (ТУП) 1911-1913 рр.    «справа Бейліса» Персоналії Євген...

читать далее

Тема 19. Західноукраїнські землі у складі Австро-угорської імперії у 1900-1914 рр.

Основні дати 1900 р.     обрання А. Шептицького митрополитом греко-католицької церкви 1907 р.     впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків Персоналії Андрей Шептицький                       (1865 ­ 1944)...

читать далее

Тема 20. Україна в Першій світовій війні

Основні дати серпень 1914 р. утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України 1914 р.     Галицька битва. Взяття Львова 1915 р.     утворення Загальної української ради...

читать далее

Тема 21. Українська революція

Основні дати березень 1917 р.        утворення Української Центральної Ради квітень 1917 р. Всеукраїнський Національний конгрес червень 1917 р. ухвалення І Універсалу УЦР липень 1917 р.  ухвалення II Універсалу УЦР листопад 1917 р.       ...

читать далее

Тема 22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1921 рр.)

Основні дати січень (лютий) 1918 р.       Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу 29 квітня 1918 р.       державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського 1 листопада 1918 р.   «Листопадевий зрив» у Львові 13 листопада 1918...

читать далее

Тема 23. Українська CPP в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)

Основні дати 1921 - 1923 рр. голод в Україні 1921 р.     утворення Української автокефальної православної церкви(УАПЦ) 1922 р.     входження УСРР до складу СРСР 1923 р.     початок політики «коренізації» в УСРР 1925 р.     завершення відбудови...

читать далее

Тема 24. Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 рр.

Основні дати 1928/1929-1932 рр.   перша п’ятирічка 1928 р.     Шахтинська справа 1929 р.     рік «великого перелому», початок насильницької  колективізації 1930 р.     справа проти «Союзу Визволення України (СВУ)» 1932 - 1933 рр.  Голодомор в...

читать далее

Тема 25. Західна Україна в 1921-1939 рр.

Основні дати 1920 р.     підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії 1923 р.     визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі, саморозпуск уряду ЗУНР 1925 р.    ...

читать далее

Тема 26. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.)

Основні дати 23 серпня 1939 р.      радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа) 1 вересня 1939 р.       початок Другої світової війни 17 вересня 1939 р.     вступ Червоної армії на територію західної України червень 1940 р....

читать далее

Тема 27. Україна в перші повоєнні роки (1945 — на початку 1950-х рр.)

Основні дати 1945 р.     входження Закарпаття до складу УРСР квітень 1945 р. Україна стає співзасновницею ООН березень 1946 р.         «саморозпуск» УГКЦ 1 9 4 6 - 1 9 4 7 рр.      голод в Україні квітень-липень 1947 р.      проведення...

читать далее

Тема 28. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

Основні дати 1953-1954 рр.   повстання політичних в’язнів в сталінських концтаборах. Ліквідація ГУЛАГу лютий 1954 р.   входження Кримської області до складу УРСР 1956 р.     XX з’їзд КПРС 1957 р.     запуск першого штучного супутника Землі,...

читать далее

Тема 29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.)

Основні дати 1965 р.     реформи в сільському господарстві та промисловості («косигінська реформа») 1972 р.     зміна політичного керівництва УРСР 1976 р.     утворення Української Гельсінської групи Персоналії Валерій...

читать далее

Тема 30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985-1991 рр.)

Основні дати квітень 1985 р. початок «перебудови» 26 квітня 1986 р.       вибух на Чорнобильській АЕС вересень 1989 р.        створення Народного руху України за перебудову березень 1990 р.         перші альтернативні вибори до Верховної Ради...

читать далее

Тема 31. Україна в умовах незалежності

Основні дати 6 грудня 1991 р.        заснування Збройних Сил України липень 1994 р.  обрання Л. Кучми Президентом України 1995 р.     Україна стає членом Ради Європи 28 червня 1996 р.       ухвалення Конституції України Вересень  1996 р.      ...

читать далее
Share This